Obrazac za završni 2013.god.

Prilažemo završni obračun za obveznike poreza na dobit 2013.god.

2013 Obračun dobiti sa RDG i BIL.xls

 

Fotografije

04