Napomene oslobođenja vezano za PDV

16.01.2019. 11:16

Uvijek mučimo muku koju POREZNU KLAUZULU staviti na račun, evo malo ažurirane verzije 

Prema čl.79.st.3. Zakona o PDV-u porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga mora se u računu pozvati na odredbe Zakona kojim je to oslobođenje propisano, odnosno na odredbe članka 10. Zakona ili odgovarajuću odredbu Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a ili navesti napomenu koja upućuje na oslobođenje. U tim slučajevima u računu ne smiju biti iskazani podaci:

  • stopa PDV-a,
  • iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen te
  • zbrojni iznos naknade i PDV-a

već samo zbrojni iznos naknade.

Pregled napomena na računu po vrstama isporuka:

1) OBAVLJENE GRAĐEVINSKE USLUGE UZ TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE

„Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.t.a Zakona o PDV-u“

2) ISPORUKA RABLJENOG MATERIJALA, OTPADA, INDUSTRIJSKOG I NEINDUSTRIJSKOG OTPADA

„Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.t.b Zakona o PDV-u“

3) ISPORUKA RABLJENIH DOBARA UZ PRIMJENU POSEBNOG POSTUPKA OPOREZIVANJA MARŽE

„Posebni postupak oporezivanja marže-rabljena dobra“

4) ISPORUKA UMJETNIČKIH DJELA U POSEBNOM POSTUPKU OPOREZIVANJA MARŽE

„Posebni postupak oporezivanja marže-umjetnička djela“

5) ISPORUKA KOLEKCIONARSKIH ILI ANTIKNIH PREDMETA UZ PRIMJENU POSEBNOG POSTUPKA OPOREZIVANJA MARŽE

„Posebni postupak oporezivanja marže-umjetnička djela“

6) OBAVLJENE USLUGE PUTNIČKE AGENCIJE NA KOJE SE PRIMJENJUJE POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA

„Posebni postupak oporezivanja-putničke agencije“

7) ISPORUKA INVESTICIJSKOG ZLATA

„Oslobođeno PDV-a temeljem čl.114 Zakona o PDV-u“

8) PRODAJA OSOBNOG AUTOMOBILA KOD KOJEG PRILIKOM NABAVE NIJE BILO DOZVOLJENO KORISTITI PRETPOREZ (ČL.61 ZAKONA O PDV-U)

„Oslobođeno PDV-a temeljem čl.40.st.2 Zakona o PDV-u“

9) NAJAM STAMBENIH PROSTORIJA

„Oslobođeno PDV-a temeljem čl.40.st.1.t.l Zakona o PDV-u“

10) KAMATE NA ZAJMOVE

„Oslobođeno PDV-a temeljem čl.40.st.1.t.b Zakona o PDV-u“

11) OBAVLJENE USLUGE POREZNIM OBVEZNICIMA IZ EU I 3.ZEMALJA PREMA TEMELJNOM NAČELU

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.17.st.1 Zakona o PDV-u – reverse charge mechanism“

12) OBAVLJENE USLUGE FIZIČKIM OSOBAMA IZ 3.ZEMALJA

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.24.st.1 Zakona o PDV-u“

13) OBAVLJENE USLUGE NA NEKRETNINI KOJA SE NALAZI IZVAN RH

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.19 Zakona o PDV-u“

14) OBAVLJENE USLUGE U KULTURI I NJIMA SLIČNE USLUGE, POMOĆNE USLUGE U PRIJEVOZU I USLUGE U VEZI S POKRETNIM DOBRIMA, AKO JE MJESTO OBAVLJANJA USLUGE IZVAN RH

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.21.st.1 Zakona o PDV-u“

15) USLUGA KRATKOTRAJNOG IZNAJMLJIVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, AKO SE SREDSTVO STAVLJA NA RASPOLAGANJE IZVAN RH

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.23.st.1 Zakona o PDV-u“

16) ISPORUKA DOBARA POREZNOM OBVEZNIKU IZ EU (DOBRA SE PREVOZE IZ RH U DRUGE DČ)

„Isporuka je oslobođena PDV-a temeljem čl.41.st.1.t.a Zakona o PDV-u – reverse charge mechanism“

17) TROSTRANI POSAO (STJECATELJ STJECATELJU)

„Trostrani posao, ne podliježe oporezivanju temeljem čl.10.st.2 Zakona o PDV-u i čl.141.Direktive 2006/112/EZ – reverse charge mechanism“

18) IZVOZ DOBARA U 3.ZEMLJE

„Isporuka je oslobođena PDV-a temeljem čl.45.st.1.t.1 Zakona o PDV-u“

19) OBAVLJENE USLUGE, UKLJUČUJUĆI PRIJEVOZNE I PRIPADAJUĆE POMOĆNE USLUGE IZRAVNO POVEZANE S IZVOZOM DOBARA U 3.ZEMLJE

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.45.st.1.t.4 Zakona o PDV-u“

20) ISPORUKA DOBARA U EU S MONTAŽOM

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.13.st.10 Zakona o PDV-u“

21) ISPORUKE DOBARA ILI OBAVLJANJE USLUGA U OKVIRU DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH SPORAZUMA

„Isporuka je oslobođena PDV-a temeljem čl.48.st.1.t.a Zakona o PDV-u“

22) ČLANARINE KOD NEPROFITNIH PRAVNIH OSOBA

„Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.39.st.1.t.l Zakona o PDV-u“

 

Računi su dokaz nastanka poslovnog događaja, a kako kod nas izgled računa propisuje više od 10-tak Zakona tako je itekako bitno sastavljati račune s posebnom pažnjom.

 

Preuzeto sa www.obstionio-zg.hr - 28.04.2017. 

 

Arhiva vijesti